Eksperimentèr, analysèr og mål

Konverteringsoptimalisering handler mye om eksperimentering, prøving og feiling for å gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer. Derfor tester man hypoteser, iverksetter endringer og måler effekten. Derfor er CRO-faget tett koblet opp til webanalyse hos oss i Godt Sagt. Det handler ikke bare om konverteringsraten fordi den kan øke uten at den gir økt verdi. Derfor går vi bak tallene for å få en grundig forståelse av brukernes atferd. Ved bruk av A/B-testing, målrettet webanalyse, data audits og brukertesting bistår vi med å optimalisere nettsteder for å levere de store resultatene.

Illustrasjon av splitt testing på to ulike enheter

CRO er en måte å jobbe på

Konverteringsoptimalisering handler om å være tett på tallene, ha A/B tester løpende, skaffe innsikt fra brukerne til å svare på våre hypoteser og å eksperimentere – hver dag. Derfor omhandler vi CRO som et eget fag og tilbyr bistand til våre kunder på en måte som sikrer kompetanseoverføring over tid. Å jobbe sammen med våre rådgivere med konverteringsoptimalisering er dermed både lærerikt, gøy og ikke minst lønnsomt når man ser salget øker.

Illustrasjon av web anlalyse verkøty på en laptopskjerm

Vit hva som driver verdi på nettstedet ditt

Analyse, eller web analytics, er sentralt når vi arbeider med CRO. Fakta og innsikt er en nøkkelfaktor. Enten vi arbeider i form av våre CRO-prosesser eller bistår kunder med generell webanalyse, handler det om å vite mest mulig om trafikken på nettstedet. For å vite hvem den besøkende er, hvor de kommer fra og hva de gjør på nettstedet, er våre foretrukne verktøy Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio og HotJar. Vår ekspertise overfører vi gjerne til deg også gjennom kurs og interne seminarer.

Ansatt sitter ved bord og snakker i et møterom

Google Analytics 4 er endelig lansert

Google Analytics 4, eller GA4 som vi kaller det, er den største forbedringen av Google Analytics på mange år. Med en ny hendelsesbasert datamodell gir GA4 nye muligheter for forbedret sporing og webanalyse på tvers av enheter. GA4 tilbyr muligheter vi har lengtet lenge etter. Vi tar deg gjerne igjennom hva som er nytt og får deg i gang slik at du kan fortsette CRO-arbeidet med nye og forbedrede verktøy.

Google Analytics logo

Opps, fant ikke skjemaet.