Interaksjonsdesignet er kritisk for et godt resultat

Interaksjonsdesign er et fag der hensikten er å muliggjøre en best mulig brukeropplevelse, også kalt UX blant fagfolk. Denne brukeropplevelsen er en av de viktigste suksessfaktorene for å skape resultater på nett. Vi legger derfor mye vekt på denne fasen i våre prosjekter.

Illustrassjon av UX design

Bred design kompetanse

Interaksjonsdesign er tett knyttet til utforming av grafiske grensesnitt. Derfor har vi både interaksjonsdesignere med kompetanse på grafisk design, og designere med kompetanse på interaksjonsdesign.

Jente som sitter foran pult med pc og skjermer

Interaksjonsdesigneren er sentral i ethvert utviklingsprosjekt

I våre prosjekter har interaksjonsdesigneren ansvaret for brukeropplevelsen alene eller som en del av en større prosjektgruppe. Leveranser fra en interaksjonsdesigner er oftest flytskjemaer, eller wireframes som det kalles, som viser brukernes interaksjon og handlinger for løsningen som utvikles. Det kan også være konseptuelle skisser som illustrerer skisser på et overordnet nivå eller detaljerte skisser av spesifikke elementer i brukeropplevelsen.

Interaskjsonsdesigner ser på post-it lappene han har satt opp på veggen

Interaksjonsdesign og tjenestedesign går hånd i hånd

Vi jobber også med innovasjonsprosesser der målet er å levere helhetlige og meningsfylte brukeropplevelser som ikke omhandler hjemmesider eller nettbutikker. Tjenestedesign er en fagretning som da kommer inn og som omhandler prosesser og metodikker for å sette kunden i sentrum i en større kontekst i eksempelvis produktutvikling eller arbeid med en startup virksomhet.

Illustrasjon av interaksjonsdesign diagram på en skjerm

Hypotesetesting med prototyper gir høy verdi

I slike prosesser der tjenestedesignerne våre utformer nye tjenester, fokuseres det på å forstå problemet og teste hypoteser. Da lager vi ofte prototyper som brukes til test av kundene som er involvert. Prosessene er knyttet til Design Thinking tankesettet og gjennomføres gjerne i form av såkalte sprinter. Hos oss er dette tett knyttet opp til CX og kundeopplevelse.

Illustrasjon av et hode i porfil med en blyant og en avhuket sjekkboks

Opps, fant ikke skjemaet.