Hvordan skaper vi verdi for kunden nå og i fremtiden?

Dette er et viktig spørsmål, der svaret hører hjemme i strategiplanen til din virksomhet. Enhver strategi må ha klare svar på slike spørsmål slik at de ansatte i virksomheten har gode og tydelige rammer for hva de skal gjøre og ikke gjøre. I Godt Sagt har vi erfarne rådgivere med lang erfaring fra strategiarbeid som kan bistå med å utarbeide riktig retning for din virksomhet. Vi jobber med virksomhetsstyrer, styreledere og ledergrupper og sikrer fremdrift i ditt strategiarbeid.

Hånd som holder en penn og peker på tall på en storskjerm

Strategierklæringen – det viktigste dokumentet i virksomheten

Strategierklæringen er et kortfattet dokument som oppsummerer strategien til din virksomhet. Denne inneholder visjonen, forretningsideen og verdigrunnlaget samt målene som er definert for selskapet og mye mer. Dokumentet er viktig fordi det forener eiere, styret og alle ansatte og setter rammen for hva virksomheten skal levere. Når hver enkelt ansatt i virksomheten utfører sitt arbeid i tråd med strategierklæringen vil de store resultatene komme. Derfor er strategierklæringen sentral når vi bistår i strategiprosesser.

Illistrasjon av strategi erklæring

Bør merkevarens visuelle identitet tilpasses ny strategi?

Når strategien er klar og den innebærer en større kursendring for ditt selskap og merkevare, bør du vurdere å tilpasse identitet og personlighet tilsvarende. Ved større strategiendringer er det viktig å vise både ansatte og kunder at selskapet har staket ut en ny kurs. Dette kan gjøres på mange måter enten det er en navneendring, logoendring eller mindre justeringer på hvordan virksomheten fremstår i markedet. Uansett hvor store endringer din strategi vil medføre, Godt Sagt har designere og strategier til å utvikle din identitet og profil i tråd med strategien du har valgt.

Eksempel på profil tatt ut på forskjellige flater digitalt og på print

Få bistand til å utvikle en verdiskapende strategi

Før neste arbeidsdag er omme, hører du fra oss for en uforpliktende samtale om dine utfordringer eller ønsker