Digitalisering og bærekraft – hva betyr det for din bedrift?

Smarte digitale løsninger og bærekraftige verdier skaper de gode kundeopplevelsene.

Vi i det digitale rådgivningsbyrået Godt Sagt får ofte spørsmål om digitalisering og digital transformasjon er like relevant for små og mellomstore bedrifter som større virksomheter. Svaret er definitivt ja.

I Norge er folk kjapt ute med å ta i bruk ny teknologi, og det er lett å bli stemplet som utdatert om man ikke følger med i timen. Å ta oppdaterte digitale grep blir stadig viktigere for – bokstavelig talt – å være på nett med kundene.

Gode digitale kundeopplevelser er en forutsetning for å skille seg ut fra konkurrentene, uansett hvor stor bedriften din er. Smarte digitale løsninger vil gjøre bedriften din mer konkurransedyktig.

Kyrre Tjømøe Bekkelund, strategisk rådgiver med over 15 års erfaring innen digitalt salg og markedsføring

Hva er digitalisering?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet definerer digitalisering som “å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre”. De skriver at i “utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger”.

Det kan høres teknisk ut. Men digitalisering foregår ikke svevende i en sky. Det er en jordnær prosess som starter med mennesker som snakker sammen, for å finne ut hvordan man best kan dra nytte av teknologi og data.

Det handler rett og slett om å ta i bruk relevante digitale verktøy og ny teknologi for å levere bedre tjenester. Godt Sagt definerer digitalisering som mulighetene som oppstår i krysningspunktet mellom mennesker, teknologi og data.

I Godt Sagt brenner vi for digitalisering fordi vi ser at det gjør hverdagen enklere og bedre hos bedriftene vi bistår, både for ansatte og kunder. Og, ikke minst, det gir økt lønnsomhet.

Bjørnar Boldvik, digital rådgiver

I det offentlige er det satt i gang en rekke digitaliseringsprosesser de seneste årene, og i statsbudsjettet for 2021 tar regjeringen til orde for “et krafttak fot databasert verdiskapning i næringslivet”. Derfor foreslår de å bruke hele 1,5 milliarder på digitalisering året som kommer.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppfordrer bedrifter til å være offensive i møte med ny teknologi, og sørge for å ha “den grunnleggende digitale infrastrukturen på plass, god informasjonsforvaltning og klare mål”.

Webutvikling og digital markedsføring

I en travel hverdag kan det kanskje være fristende å tenke at “digitalisering er ikke noe for oss”, og fortsette som før. Men da gjør man bedriften en bjørnetjeneste.

Har du en knotete nettbutikk, så er det større sannsynlighet for at kundene velger å handle hos en konkurrent med enklere løsninger og bedre presentasjon av produktene. I første halvdel av 2020 økte netthandelen med nesten en tredjedel sammenlignet med året før, trolig som følge av Covid-19 og et delvis nedstengt Norge. Om produktene dine ikke var på nett i det hele tatt, så gikk du glipp av all potensiell fortjeneste.

Dersom nettsiden din ikke dukker kjapt opp i Google-søk, så er det færre som finner tjenestene du tilbyr. Om kundene du vil treffe er aktive i sosiale medier eller liker å lese bestemte nettaviser, så kan en velplassert content marketing-artikkel gjøre at de blir eksponert for din bedrift.

I Godt Sagt går vi på jobb for å hjelpe kundene våre med digitalisering – uansett hvor de befinner seg på sin digitale reise. Våre dyktige rådgivere har spisskompetanse på alt fra webutvikling og tjenestedesign til å øke salget i form av digital markedsføring. Vi bistår også virksomheter med endringsledelse, digitale strategier og dataanalyse

Erik Gabrielsen, byråleder

Digital strategi og endringskultur

Digitalisering handler om å tilegne seg ny kunnskap, gjøre nye ting og endre prosessene man har hatt over tid. Samtidig er det viktig å huske på at digitalisering ikke er målet i seg selv, men et middel for å oppnå bedriftens strategiske mål. Godt Sagt starter alltid prosessen med kundene for å finne svar på følgende spørsmål:

Hva er forretningsmålet vårt? Hva vil vi oppnå og hvorfor?

Deretter defineres hvordan digitalisering kan bidra til å oppnå dette målet. Løsningen er ofte å sette seg et mål i forbindelse med hvor skoen trykker kommersielt i virksomheten, og deretter ta ett steg av gangen.

Vi begynner gjerne med dialog rundt strategi, kultur, verdigrunnlag, målbildet og endringsvilje før teknologivalg kommer inn

– Bjørnar Boldvik, Digital Rådgiver

Den digitale reisen til ethvert selskap starter med mennesker. For å skape en god endringskultur må man klare å samle sine ansatte rundt et felles mål og ha en omforent plan om hvordan man kommer dit.

Skal det blir lettere å godta forandringer, er det viktig at alle forstår hvorfor det er nyttig for bedriften å ta i bruk nye digitale prosesser og verktøy.

Samfunnsansvar og bærekraft

Et viktig grep for å få både kunder og ansatte med på laget, er å vise at bedriften tar samfunnsansvar og bidrar til en bærekraftig utvikling. FN definerer bærekraftig utvikling som “en annerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den”. Her har næringslivet en svært viktig rolle å spille.

Digitaliseringsprosessen er en gyllen mulighet til å innlemme bærekraft i forretningsmodellen. Det innebærer også at man tar tydelige grep for å vise at det ikke kun er tomme ord.

Godt Sagt anbefaler å knytte virksomhetens digitale reise opp mot noen av FNs tredve bærekraftsmål, som setter fokus på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Innenfor bærekraftsmålene legges det vekt på bærekraftig innovasjon, å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre og samarbeid på tvers av landegrenser for å oppnå målene.

Alt dette er i kjernen av digitalisering. Eksemplene er mange. Brukervennlig teknologi på livestreaming og webcast i forbindelse med møter og konferanser fører til mindre reising og lavere klimautslipp. Partnerskap med bedrifter i andre land, med deling av ekspertise og teknologi, bidrar til at flere får ta del i bærekraftig drift, sier strategisk rådgiver Kyrre Tjømøe Bekkelund.

I rapporten “Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål” beskriver NHO bærekraft og samfunnsansvar som et mulighetsrom for bedriftene, og at ansvarlighet kan bli et konkurransefortrinn.

Det er motiverende for både kunder og ansatte å vite at man er med på å dytte verden i en litt bedre retning, sier Tjømøe Bekkelund

Vil du vite hva våre bærekraftsmål er i Godt Sagt?

Les artikkelen her

Illustrasjon av venn-diagram av hvordan mennsker, teknologi og data

Tjenestedesign for gode kundeopplevelser

Ifølge en rapport fra Initiativ for etisk handel var 66% av forbrukerne helt eller delvis enige i at de “unngår virksomheter som mediene knytter til brudd på menneske- og arbeidsrettigheter eller uforsvarlig miljøhåndtering”.

Ved å tenke helhetlig og kombinere bærekraftige prinsipper med digitalisering, så gjør man det aller viktigste i prosessen: Setter kundens behov i sentrum

– Jan-Erling Kristiansen, rådgiver for digitale kundereiser.

Han er blant annet spesialist på fagområdet Design Thinking, eller tjenestedesign på norsk, som er sentralt for mange nye digitale arbeidsprosesser. Dette betyr at man legger vekt på å forstå kundene, og utvikle løsninger og tjenester som skaper gode brukeropplevelser.

Skal man lykkes med digitalisering, må man bygge en sterk kundekultur i virksomheten og inkludere kundene i egne arbeidsprosesser, understreker Kristiansen.

Engasjerte ansatte som diskuterer løsninger over et bord på møterommet

Data er gull

Det nytter ikke å utvikle all verdens fancy apper og avanserte frontend- og backendløsninger, om man ikke vet hva kundene egentlig vil ha. Da har man begynt digitaliseringen i feil ende.

Et av Godt Sagts viktigste råd til bedrifter er å bruke all den informasjonen, altså dataene, man har tilgjengelig, og deretter sette dem i system. Da vil man få verdifull innsikt, som igjen vil føre til at man tar bedre beslutninger over tid.

Et eksempel: I arbeidet med en ny nettside, så trenger man ikke å tro hva kundene er ute etter. Man kan faktisk vite, ved hjelp av en rekke digitale analyseverktøy.

Det handler om å bygge en kultur internt der magefølelse og HiPPo’er (Highest Paid Person’s Opinion) må vike for det fakta forteller oss. Dette er vanskelig, men kritisk for å lykkes digitalt, understreker byråleder Erik Gabrielsen.

Synes du fortsatt digitalisering høres litt skummelt ut? Godt Sagt leverer ekspertrådgivning innenfor alle områder av digitalisering, uavhengig av hvor bedriften befinner seg i det digitale landskapet.

Kom i gang og øk resultatene med bistand fra våre rådgivere

Før neste arbeidsdag er omme, hører du fra oss for en uforpliktende samtale om dine utfordringer eller ønsker.