Ny avtale mellom EU og USA – blir Google Analytics mer lovlig nå?

Tidligere i år ble det mye skriverier om hvor lovlig (eller ulovlig?) Google Analytics er å bruke, også her til lands. Nå har EU og USA blitt enige om et rammeverk for nytt overføringsgrunnlag - Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Hvor ulovlig er Google Analytics å bruke på nettsider?

Det sentrale i debatten er hvor godt ditt og mitt personvern er sikret når vi benytter amerikanske nett-tjenester. Vi i Godt Sagt publiserte vår egen sak om lovligheten av Google Analytics, og hva vi anbefaler å gjøre.

EU og USA har nå blitt enige om et rammeverk for nytt overføringsgrunnlag – Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

I en tid hvor Ukraina-krigen opptar mye av tiden til store deler av verdens toppledere, fant likevel USAs president Joe Biden og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen tid til en felles uttalelse på at partene nå har en felles “forståelse” for et nødvendig overføringsgrunnlag av personvern, gitt navnet Trans-Atlantic Data Privacy Framework. At disse to satte av tid til denne pressekonferansen, i en tid hvor svært mye annet skjer, sier litt om viktigheten av å få satt i gang arbeidet med å få en ny avtale på plass etter at den tidligere avtalen (Privacy Shield) falt etter Schrems II-dommen. 

Hva innebærer dette i praksis?

Fortsatt er dette arbeidet i en tidlig fase, og det gjenstår mye arbeid før en endelig avtale er klar. Frem til en slik avtale er på plass, vil virksomheter som benytter nett-tjenester som Google Analytics være potensielt ulovlig med tanke på vårt felles europeiske lovverk på området. På den andre siden, har ikke norske myndigheter foretatt seg noe mot virksomheter som benytter Google Analytics siden Schrems II-dommen falt for halvannet år siden. Dermed er det god grunn til å tro at Datatilsynet heller ikke vil foreta seg noe inntil en ny avtale mellom EU og USA er på plass. Google har også uttalt at de ser positivt på det dette rammeverket (selvsagt), og at dette vil sikre gode løsninger på personvern mellom EU og USA. 

Trenger du råd rundt bruk av nett-tjenester som Google Analytics?

Vi i Godt Sagt følger saker som får konsekvenser for våre kunder. Ta gjerne kontakt dersom dette er noe dere ønsker å vite mer om.

Opps, fant ikke skjemaet.