Bilde av gravlund foran en hvit trekirke

Ellingard Gruppen

gravstein24.no

Nettsider og nettbutikker

Ellingard Gruppen har utfordret en hel gravferdsbransje ved å levere begravelsestjenester på nett.

Fotoplakat av skjermbilder fra gravstein24.no
Utfordring

Økt profitt på tross av enda mer konkurransedyktige priser

Ellingard Gruppen jobber tett med oss i Godt Sagt med ulike utfordringer innen kommunikasjon og forretningsutvikling. Konsernet har selskaper som driver innen kjøp og salg av naturstein i tillegg til entreprenørvirksomhet, murmestervirksomhet og spesialkonseptet Respo Terazzo.

Ellingard Monument solgte og rehabiliterte gravmonumenter gjennom sine forhandlere som var begravelsesbyråer. Vi ble utfordret generelt på hvordan Ellingard Gruppens selskaper kunne bli digitalt ledende i sine markeder og hvordan de kunne bruke digitale verktøy til å ble bedre innenfor de ulike bransjene de opererte i.

Ellingard Monument ble prioritert først da dette selskapet ikke oppnådde de resultatene som var ønsket av styre og ledelse. I tillegg til det vanskelige marginbildet, følte også kunden det moralske ansvaret ved at det var unødvendig dyrt å dø i Norge. Man spurte seg; er det ikke feil å utnytte sorgprosessen til folk og forlange slike priser?

Ellingard bestemte seg for å utfordre en hel bransje med bistand fra rådgiverne i Godt Sagt.

Fotoplakat av skjermbilder fra gravstein24.no
Løsning

Forenklet bestillingsprosess økte profitten og reduserte feilbestillinger

Godt Sagt vurderte inntjeningspotensialet og utfordringene som lå i forhandlerleddet som hovedsaklig var begravelsesbyråer. Vi konkluderte med at det var små muligheter for ekspansjon da begravelsesbyråene var lite villige til å se på nye muligheter. Vi utfordret da Ellingard Monument med å forkaste den tradisjonelle måten å selge gravstein på og foreslo å teste salg og distribusjon på nett.

Vi laget en enkel nettside for salg av gravstein. De nye sidene ble støttet av digital markedsføring og vi opplevde raskt at det var stort potensiale i denne strategiske retningen for selskapet.

Nettbutikken ble så videreutviklet for å minimere feilbestillinger og det ble laget en konfigurator der kunden selv kunne konfigurere gravstein med tekst, symboler, lykter og nødvendig tilbehør. I denne perioden endret Ellingard Monument navn til Gravstein24.

Fotoplakat av skjermbilder fra gravstein24.no
Resultat

Enklere for brukeren, og samtidig enklere å administrere

Etter en tid med ekspansjon nådde vi grensen for kapasitet og problemet lå i administrasjon og logistikk utfordringer. Ellingard Gruppen så seg nødt til å løse utfordringene og kom igjen til oss. Vi tok utfordringen og kartla hele prosessen fra bestilling til montering og resultatet ble en skreddersydd applikasjon som tar seg av alt fra bestilling via nettsidene eller via sentralbord til kundekorrespondanse, produksjonsplanlegging, produksjon, logistikk planlegging til utkjøring og montering.

Resultatet er at Gravstein 24 nå kan håndtere store mengder bestillinger fra hele landet og systemet bidrar til at feil ikke oppstår i noen av leveranseleddene. I tillegg bidrar systemet til inntjening i form at effektivisering som igjen gjør at de kan bidra med å holde kostnader nede som igjen kommer kundene til gode.

Underveis kjøpte Ellingard Gruppen opp Saga Begravelsesbyrå. Vi ble også her utfordret og troen på nettsider var stor. Vi skisserte en løsning med en applikasjon i sentrum som kunne håndtere utfordringene de sto overfor og som kunne gjøre gravferdsprosessen mer effektiv og lønnsom. Per dags dato er vi ikke ferdige med å digitalisere dødsreisen til Saga og gleder oss til veien videre Ellingard som kunde.Vil du se mer av det Godt Sagt har gjort? Klikk her.

Opps, fant ikke skjemaet.